מועדון, פעילויות, ולימודי שייט

להפליג

מגוון פעילויות שייט

ללמוד

קורסי שייט מיומיים ועד 72 יום

לרכוש

יאכטות קטנות וציוד יחודי