Archive for the ‘קורסים ורישוי’ Category

הסמכות סקיפר בינ”ל – חלק 4 – אוסטרליה, ניו-זילנד, דרא"פ ועוד

23/09/2008

לאחר שסקרנו בפוסטים הקודמים את ההסמכות האמריקאיות, וההסמכות הבריטיות, נסקור בפוסט זה הסמכות של מדינות דוברות אנגלית נוספות .

אוסטרליה

קיימת שונות בין המדינות השונות באוסטרליה מבחינת הדרישות. ככלל אין דרישה לרישוי ממשלתי, ואין בנמצא כזה. הרישוי הוא וולונטרי, ונמצא בידי איגודי השייט. המסמך היחיד שמצאתי בנושא שהופק ע"י גוף ממשלתי הוא המסמך הבא, שרובו עוסק בנושאי בטיחות וסטנדרטים בבטיחות שמצפים ממשיטים להכיר.
http://www.nmsc.gov.au/documents/recboat.pdf

דוגמא לרשיון סקיפר שניתן ע"י אחת המדינות
http://www.dpi.wa.gov.au/imarine/19098.asp

קיימת טבלה מקיפה שנוצרה ע"י ממשלת מערב אוסטרליה, המתארת בפרטי פרטים את סוגי הרשיונות של מדינות אחרות, שבעליהן יכולים לקבל תעודת סקיפר של המדינה
כן, גם הרשיון הישראלי נמצא שם, בדרגות 20 ומעלה, כמו גם רשיונות אחרים מכל העולם
http://www.dpi.wa.gov.au/imarine/19319.asp

(more…)

הסמכות סקיפר בינ"ל – חלק 3 – הסמכות בריטיות

21/08/2008

בפוסטים הקודמים דנו בהסמכות בינ"ל באופן כללי ובהסמכות אמריקאיות. הפעם נעסוק בהסמכות הניתנות באיים הבריטיים, בריטניה ואירלנד.

הסמכה בריטית

Royal Yachting Association
http://www.rya.org.uk

הארגון הוקם ב-1875 כ- Yacht Racing Association, ובשנת 1947 הפך לארגון שייט כללי, המטפל בכל תחומי השייט הפרטי.
כארגון שייט לאומי, הארגון עוסק בכל תחומי השייט בבריטניה, עם דגש רחב על תחרויות, כמו גם בנושאים שונים הקשורים בייצוג השייטים בתחומים השונים, מדינגי (סירה ללא קיל) ועד יאכטות מנועיות גדולות בפני השלטונות.

(more…)

הסמכות סקיפר בינ"ל – חלק 2 – הסמכות אמריקאיות

05/07/2008

בפוסט הקודם עסקנו באופן כללי בנושא ההסמכות הבינ"ל. הפעם נעסוק בהסמכות הניתנות בארה"ב.

הסמכה אמריקאית
הסמכה אמריקאית לא מסחרית ניתנת ע"י שני גופים מרכזיים:

ASA – American Sailing Association
http://www.asa.org

זהו הגוף האמריקאי הגדול יותר, ששולט על 85-90% מכלל ההסמכות הניתנות. האירגון קיים משנת 1983, ועיסוקו בהסמכות שייט מפרשים בלבד. צורת הפיקוח היא קודם כל דרך שליטה בתהליך ההסמכה של המדריכים, ומעקב צמוד אחר בתיה"ס המאושרים וצמידות שלהם לסטנדרטים המוכתבים ע"י הארגון. הארגון לא מתעסק בשום דבר אחר פרט ליצירת סטנדרטים להדרכות שייט. הוא אינו בעלים של בי"ס כלשהו, ואין לו מדריכים מטעמו.

(more…)

הסמכות סקיפר בינ"ל – חלק 1 – סקירה כללית

26/06/2008

בפורומים העוסקים בשייט הופיעו במשך השנים מספר פעמים שאלות ותגובות בנוגע להסמכות בינ"ל שונות, לאלה השוקלים הסמכה שאינה ישראלית.
מכיוון שחקרנו את הנושא די לעומק בשנה האחרונה, חשבנו שכדאי יהיה לנסות לסכם את הידוע ולהכניס קצת סדר בדברים.

בפוסט זה נעסוק בנושאים כלליים הקשורים להסמכות, ובהסמכות בינ"ל של אירגונים לא לאומיים.
בפוסטים הבאים נעסוק בהסמכות אמריקאיות, הסמכות מהאיים הבריטיים, והסמכות מארצות דוברות אנגלית נוספות כמו קנדה, דרום-אפריקה, אוסטרליה, ניו-זילנד, ועוד.

ידובר כאן על הסמכת לשייט מפרשים בלבד, שלא למטרות מסחריות.

(more…)